Giải toán VNEN 9 bài 5: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5 : Ôn tập chương II - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 53. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

C. Hoạt động luyện tập

Tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy:

Giải toán VNEN 9 bài 5: Ôn tập chương II

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trong các bà 1, 2, 3, 4, 5, 6 hãy chọn phương án đúng

Câu 1: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

A. y = 5x + ; B. y = $(\sqrt{3} - 1)^{2}$x + 1 ;

C. y = - ; D. y = $\sqrt{2}$x - $\sqrt{2}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số nào sau đây là hàm số nghịch biến?

A. y = - 5 + 2x; B. y = 5 - 2x ;

C. y = ( - 2)x - 9; D. y = $\sqrt{2}$x - $\sqrt{2}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Hàm số f(x) = (1 - 3m)x - 7 đồng biến khi và chỉ khi

A. m > - B. m < - C. m > D. m <

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax + 2 đi qua điểm có hệ số góc bằng

A. ; B. $\frac{21}{4}$ ; C. - $\frac{21}{4}$ ; D. -24

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax - cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $\frac{1}{3}$. Hệ số góc của đường thẳng đó bằng?

A. ; B. $\frac{2}{3}$ ; C. $\frac{5}{6}$ ; D. $\frac{3}{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Nếu đường thẳng y = kx - 2 đi qua điểm (-1; 5) thì hệ số góc của nó bằng:

A. 10 ; B. - 7 ; C. - 3 ; D.1 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 4 (m 2). Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số:

a) Đi qua điểm (-1; 9) ;

b) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 ;

c) Tạo với tia Ox góc

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho các đường thẳng

y = 3x - 1 (d1) ; y = - x + 5 (d2) ; y = 3x - 4 (d3).

Không vẽ các đường thẳng trên, hãy cho biết các đường thẳng đó có vị trí như thế nào với nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai đường thẳng y = 2x + 4 (d1) ; y = - x + 1 (d2)

(d1) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B;

(d2) cắt Ox tại C, cắt Oy tại D;

(d1) cắt (d2) tại M.

a) Chứng minh MAC vuông tại M.

b) Tính diện tích tam giác MAC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 sách VNEN 9 tập 1

Xác định hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị của nó cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 và tạo với tia Ox góc .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số y = mx - 2 (m 0).

a) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến? Nghịch biến?

b) Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 2). Vẽ đồ thị ứng với giá trị m tìm được.

c) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đồ thị hàm số đã cho đi qua một điểm cố định.

d) Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ thành tam giác diện tích bằng 1.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 sách VNEN 9 tập 1

Một bể nước có 200 lít nước. Người ta cho một vòi chảy vào bể, mỗi phút vòi chảy được 25 lít.

a) Sau x phút, lượng nước trong bể là y lít, lập hàm số biểu thị quan hệ giữa y và x.

b) Vẽ đồ thị của hàm số biết rằng dung tích của bể là 1200 lít.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021