Giải câu 2 trang 23 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là sai:

a) = -3$\sqrt{5}$ ; b) $\sqrt{3^{2}.5}$ = 3$\sqrt{5}$ ;

c) = -3x với x $\leq $ 0; d) $\sqrt{(x - 3)^{2}}$ = 3 - x với x $\leq $ 3.

Bài làm:

Ta có:

= $\left |(-3) \right |$$\sqrt{5}$ = 3$\sqrt{5}$ suy ra a sai. b đúng

Ta có: với x

= - 3x vì - 3x > 0 và $(- 3x)^{2}$ = $9x^{2}$ suy ra c đúng

Ta có: x 3

= 3 - x > 0 và $(3 - x)^{2}$ = $(x - 3)^{2}$ suy ra d đúng

Vậy a và b sai.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021