Giải câu 3 trang 09 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt{52^{2} - 48^{2}}$.

Bài làm:

a) Ta có:

= $\sqrt{1024}$ = 32.

b) Ta có:

= $\sqrt{400}$ = 20.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021