Giải câu 4 trang 18 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 18 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{175}}$ ; c) $\frac{\sqrt{2,84}}{\sqrt{0,71}}$ ; d) $\frac{\sqrt{6,25}}{\sqrt{1,44}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

Ta có: = $\sqrt{\frac{10,8}{0,3}}$ = $\sqrt{36}$ = 6

Giải câu b)

Ta có: = $\sqrt{\frac{7}{175}}$ = $\sqrt{\frac{1}{25}}$ = $\frac{1}{5}$

Giải câu c)

Ta có: = $\sqrt{4}$ = 2

Giải câu d)

Ta có: = $\frac{2,5}{1,2}$ = $\frac{25}{12}$.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021