Giải câu 5 trang 38 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 38 sách VNEN 9 tập 1

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y = -2 ; b) y = 1 ; c) y = 2,5 ; d) y = -1,5.

Bài làm:

a) y = -2

b) y = 1

c) y = 2,5

d) y = -1,5

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021