Giải câu 1 trang 111 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 111 sách VNEN 9 tập 1

Có thể em chưa biết?

Hình 111a minh họa "thước phân giác". Thước gồm hai thanh gỗ ghép lại thành góc vuông BAC, hai thanh gỗ này được đóng lên một tấm gỗ hình tam giác vuông, trong đó AD là tia phân giác của góc BAC.

Có thể dùng thước phân giác để tìm tâm của một hình tròn hay không?

Bài làm:

Có thể dùng thước phân giác để tìm tâm của một hình tròn. Cách làm:

* Bước 1: Đặt hình tròn cần tìm tiếp xúc với hai thanh gỗ

* Bước 2: Vạch theo tia phân giác của thước ta được đường kính của hình tròn cần tìm

* Bước 3: Xoay hình tròn và tiếp tục làm như bước 2, ta được một đường kính thứ hai

Giao điểm của hai đường kính đó chính là tâm của hình tròn cần tìm.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021