Giải câu 5 trang 82 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 82 sách VNEN 9 tập 1

Bài toán máy bay hạ cánh

Một máy bay đang bay trên độ cao 10km. Khi hạ cánh xuống mặt đất, đường bay của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất.

a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng thì cách sân bay bao nhiêu ki-lô-mét phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh?

b) Nếu cách sân bay 350km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu?

Bài làm:

a) Ta có hình vẽ như sau:

Gọi các điểm như trên hình vẽ

Khi đó khoảng cách giữa máy bay và sân bay là AB

Xét tam giác vuông ABC có:

sinA = $\Rightarrow $ AB = $\frac{BC}{sinA}$ = $\frac{10}{sin5^{\circ}}$ = 114,7km.

b) Ta có hình vẽ như sau:

Gọi các điểm như trên hình vẽ

Khi đó góc nghiêng tạo giữa máy bay và mặt đất là góc A

Xét tam giác vuông ABC

sinA = = $\frac{10}{350}$ $\Rightarrow $ $\widehat{A}$ = $1^{\circ}$38'

Vậy góc nghiêng tạo giữa máy bay và mặt đất là 38'.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021