Giải câu 6 trang 55 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Nếu đường thẳng y = kx - 2 đi qua điểm (-1; 5) thì hệ số góc của nó bằng:

A. 10 ; B. - 7 ; C. - 3 ; D.1 9

Bài làm:

Đường thẳng y = kx - 2 đi qua điểm (-1; 5) thì ta có: 5 = k.(-1) - 2 k = - 7

Suy ra hệ số góc của đường thẳng là k = - 7

Vậy đáp án là B.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021