Giải câu 5 trang 11 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) ; b) $\sqrt{34^{2} - 16^{2}}$ ; c) $\sqrt{1,5}$.$\sqrt{\frac{2}{3}}$ ; d) $\sqrt{1\frac{1}{8}}$.$\sqrt{0,72}$.

Bài làm:

Giải câu a)

= $\sqrt{2304}$ = 48

Giải câu b)

= $\sqrt{900}$ = 30

Giải câu c)

.$\sqrt{\frac{2}{3}}$ = $\sqrt{1,5.\frac{2}{3}}$ = $\sqrt{1}$ = 1

Giải câu d)

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021