Giải câu 2 trang 106 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 2) và các trục tọa độ.

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Nhận xét: Đường tròn (A; 2) tiếp xúc với trục tung Oy và không giao nhau với trục hoành Ox.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021