Giải câu 2 trang 129 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 129 sách VNEN 9 tập 1

Xét tính đúng - sai của mỗi khẳng định sau:

Cho ABC nội tiếp đường tròn (O).

a) Nếu AC là đường kính của đường tròn thì AB vuông góc với AC.

b) Nếu AB = AC thì AO vuông góc với BC,

c) Nếu ABC không vuông thì điểm I nằm bên trong tam giác đó.

Bài làm:

a) Sai.

Sửa lại: Nếu AC là đường kính của đường tròn thì AB vuông góc với BC. (vì khi đó AC là cạnh huyền, AB, BC là hai cạnh góc vuông)

b) Đúng

Vì AB = AC thì tam giác ABC cân tại A

c) Đúng

VÌ O là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh tam giác ABC.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021