Giải toán VNEN 9 bài 2: Các tính chất của căn bậc hai số học

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Các tính chất của căn bậc hai số học - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 08. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Đọc kĩ nội dung sau

  • Với a 0; b 0 thì $\sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}$

* Chú ý:

  • Định lí trên có thể mở rộng cho tích của nhiều thừa số không âm
  • Có thể áp dụng định lí trrn theo chiều từ phải sang trái, nghĩa là với các số a 0, b 0, ta có: $\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{a.b}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt{2,5.12,1}$ ; c) $\sqrt{17.51.27}$ ;

d) ; e) $\sqrt{3,2.7,2.49}$ ; g) $\sqrt{2,5.12,5.20}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) .$\sqrt{0,2}$ ; b) $\sqrt{500}$.$\sqrt{3,2}$ ; c) $\sqrt{500}$.$\sqrt{1,25}$ ; d) $\sqrt{1,5}$.$\sqrt{\frac{2}{3}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt{52^{2} - 48^{2}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) = 8 ; b) $\sqrt{0,7x}$ = 6 ; c) 9 - 4$\sqrt{x}$ = 1 ; d) $\sqrt{5x}$ < 6.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Đọc sơ đồ sau và phát biểu các quy tắc "Khai phương một tích" và "Nhân hai căn bậc hai"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

a) Tìm số m 0 biết $\sqrt{25m}$ = $\sqrt{3}$ ;

b) Tìm số n 2 biết $\sqrt{144(n - 2)}$ = 36 .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Tính độ dài cạnh y trong hình sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 118 lượt xem
Chủ đề liên quan