Giải câu 3 trang 10 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc nhân hai căn bậc hai, hãy tính:

a) .$\sqrt{64}$ ; b) $\sqrt{5,2}$.$\sqrt{1,3}$ ; c) $\sqrt{12,1}$.$\sqrt{360}$.

Bài làm:

Giải câu a)

.$\sqrt{64}$ = $\sqrt{25,6}$ = 5,06

Giải câu b)

.$\sqrt{1,3}$ = $\sqrt{6,76}$ = 2,6

Giải câu c)

.$\sqrt{360}$ = $\sqrt{4356}$ = 66

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021