Giải câu 1 trang 15 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn:

a) ; b) $\frac{\sqrt{192k}}{\sqrt{3k}}$ với k > 0.

Bài làm:

a) Ta có:

= $\frac{\sqrt{25m^{2}}}{\sqrt{49}}$ = $\frac{5m}{7}$.

b) Ta có:

= $\sqrt{\frac{192k}{3k}}$ = $\sqrt{64}$ = 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021