Giải câu 1 trang 33 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào sau đây đúng?

A. = $\frac{\sqrt{6}}{- 5}$ ; B. = $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ;

C. = $\frac{\sqrt{2}}{a}$ ; D. $\sqrt{\frac{16}{a^{2}}}$ = $\frac{4}{a}$

Bài làm:

Ta có:

= $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{(- 5)^{2}}}$ = $\frac{\sqrt{6}}{5}$

Suy ra A sai, B đúng

Ta có:

= $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{a^{2}}}$ = $\frac{\sqrt{2}}{\left | a \right |}$ suy ra C sai

Ta có:

= $\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{a^{2}}}$ = $\frac{4}{\left | a \right |}$ suy ra D sai

Vậy B đúng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021