Giải câu 1 trang 19 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 19 sách VNEN 9 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Kết quả của phép khai căn

A. 2a - 1 ; B. 1 - 2a ; C. 2a - 1 và 1 - 2a ; D. .

Bài làm:

Theo tính chất ta có: = $\left | A \right |$

nên = $\left | 2a - 1 \right |$ suy ra đáp án D đúng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021