Giải câu 4 trang 129 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 129 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O) đường kính 10cm, dây AB = 6cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng

A. 16cm B. cm C. 4cm D. 2$\sqrt{2}$cm.

Hãy chọn phương án đúng

Bài làm:

Gọi khoảng cách từ O đến AB là OH

Ta có: OH = = $\sqrt{5^{2} - 3^{2}}$ = 4cm

Vậy đáp án là C.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021