Giải câu 4 trang 15 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. = - $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ; B. ($\sqrt{\frac{- 3}{- 5}})^{2}$ = $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Ta có:

= $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{(- 5)^{2}}}$ = $\frac{\sqrt{3}}{5}$ suy ra A sai

( = $\frac{- 3}{- 5}$ = $\frac{3}{5}$ suy ra B đúng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021