Giải câu 3 trang 113 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 113 sách VNEN 9 tập 1

Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O; 2cm) bằng:

A. 2cm. B.4cm. C. 8cm. D.4cm.

Bài làm:

Giả sử tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O; 2cm)

Ta có: OA = 2cm AH = $\frac{3}{2}$.2 = 3cm

AB = 2$\sqrt{3}$cm

Vậy đáp án là A.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021