Giải câu 1 trang 52 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 52 sách VNEN 9 tập 1

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

a) y = -4x + 9 ; b) y = ;

c) y = ; (HD: Phân tích mẫu thành nhân tử)

d) y = 1 - ; e) y = $\frac{5}{\sqrt{1 - 2x}}$

Bài làm:

a) Tập xác định của hàm số y = -4x + 9 là D = R.

b) Tập xác định của hàm số y = là D = {x $\in $ R|x $\neq $ 1} = R*

c) y = = $\frac{x - 1}{(x - 2)(x - 1)}$ = $\frac{1}{x - 2}$.

Tập xác định của hàm số y = là D = {x $\in $ R|x $\neq $ 2} = R*

d) Tập xác định của hàm số y = 1 - là D = {x $\in $ R|x $\leq $ 4}

e) Tập xác định của hàm số y = là D = {x $\in $ R| x < $\frac{1}{2}$} .

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021