Giải câu 4 trang 114 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 114 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O; 2cm) nội tiếp tam giác ABC đều. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A. 12 B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ D. 12$\sqrt{3}$

Bài làm:

Đường cao AH = 3OH = 3.2 = 6cm

Cạnh của tam giác đều ABC là AB = 4cm

Diện tích tâm giác ABC là: = 2$\sqrt{3}$$cm^{2}$

Vậy đáp án là D.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021