Giải câu 1 trang 38 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 38 sách VNEN 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = kx - 3. Tìm k, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1; 0,5)

Bài làm:

Đồ thị hàm số y = kx - 3 đi qua điểm A(-1; 0,5) tức là:

0,5 = k.(-1) - 3 k = - 3,5

Vậy k = - 3,5.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021