Giải câu 4 trang 55 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 55 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax + 2 đi qua điểm có hệ số góc bằng

A. ; B. $\frac{21}{4}$ ; C. - $\frac{21}{4}$ ; D. -24

Bài làm:

Đồ thị hàm số y = ax + 2 đi qua điểm tức là:

- = a.(- $\frac{1}{3}$) + 2 $\Leftrightarrow $ a = $\frac{27}{4}$

Vậy đáp án là A.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021