Giải câu 6 trang 18 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 18 sách VNEN 9 tập 1

Tính giá trị các biểu thức sau với a < 0:

a) ; b) $\sqrt{a^{6}}$ ; c) - a$\sqrt{25a^{6}}$

d) ; e) 6a$\sqrt{a^{10}}$ ; g) - $\sqrt{36a^{14}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

Ta có: = $a^{4}$

Giải câu b)

Ta có: = $(-a)^{3}$

Giải câu c)

Ta có: - a = - a.5.$(-a)^{3}$ = 5$a^{4}$

Giải câu d)

Ta có: = $a^{6}$

Giải câu e)

Ta có: 6a = 6a.$(-a)^{5}$ = -6$a^{6}$

Giải câu g)

Ta có: - = - 6.$(-a)^{7}$ = 6$a^{7}$.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021