Giải câu 6 trang 23 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 23 sách VNEN 9 tập 1

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính cầm tay):

a) \sqrt{51}$ với $\frac{1}{9}$$\sqrt{150}$ ;

b) - $\sqrt{2016}$ với $\sqrt{2016}$ - $\sqrt{2015}$.

Bài làm:

a) \sqrt{51}$ < \sqrt{64}$ = $\frac{8}{7}$

\sqrt{150}$ > \sqrt{144}$ = $\frac{12}{9}$ = $\frac{4}{3}$ = $\frac{8}{6}$ > $\frac{8}{7}$

=> \sqrt{51}$ < $\frac{1}{9}$$\sqrt{150}$

b) - $\sqrt{2016}$ = $\frac{(\sqrt{2017}-\sqrt{2016})(\sqrt{2017}+\sqrt{2016})}{\sqrt{2017}+\sqrt{2016}}=\frac{1}{\sqrt{2017}+\sqrt{2016}}$

- $\sqrt{2015}$ = $\frac{(\sqrt{2016}-\sqrt{2015})(\sqrt{2016}+\sqrt{2015})}{\sqrt{2016}+\sqrt{2015}}=\frac{1}{\sqrt{2016}+\sqrt{2015}}$

> $\sqrt{2016}+\sqrt{2015}$ => $\frac{1}{\sqrt{2017}+\sqrt{2016}}$ < $\frac{1}{\sqrt{2016}+\sqrt{2015}}$

=> - $\sqrt{2016}$ < $\sqrt{2016}$ - $\sqrt{2015}$

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021