Giải câu 4 trang 06 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tìm kết quả của các phép khai phương sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

a) ; b) $\sqrt{29}$ ; c) $\sqrt{107}$ ; d) $\sqrt{19,7}$.

Bài làm:

Dùng máy tính bỏ túi, ta kiểm tra được:

a) $\approx $ 3,16

b) $\approx $ 5,39

c) $\approx $ 10,34

d) $\approx $ 4,44

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021