Giải VNEN toán 9

  • 1 Đánh giá

Giải VNEN toán 9. Dưới đây là toàn bộ những bài học trong chương trình học thử nghiệm toán lớp 9 VNEN. Gồm cả tập 1 và tập 2 . KhoaHoc sẽ hướng dẫn các em giải các câu hỏi cũng như bài tập trong sách một cách chi tiết, dễ hiểu nhằm giúp các em hiểu bài và học bài tốt hơn.

BÀI GIẢI VNEN TOÁN 9 TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG TRÒN

BÀI GIẢI VNEN TOÁN 9 TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

CHƯƠNG IV. HÀM SỐ Y = ax2 (A KHÁC 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ- HÌNH NÓN- HÌNH CẦU


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021