Giải câu 4 trang 43 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 43 sách VNEN 9 tập 1

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số:

y = x + 2 và y = -x + 2

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và y = -x + 2 với trục hoành theo thứ tự là A,B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tính số đo góc A của tam giác ABC (làm tròn đến ohuts).

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị trên các trục tọa độ là xen-ti-mét).

Bài làm:

a)

b)

Tam giác OAC có góc O vuông nên OAC là tam giác vuông

OA = 4; OC = 2 suy ra AC = 2

Ta có: SinOAC = = $\frac{\sqrt{5}}{5}$ suy ra $\widehat{OAC}$ = $26^{\circ}$34'

Vậy số đo góc A của tam giác ABC là 34'

c) Tam giác ABC có AC = 2cm, AB = 4 + 2 = 6cm, BC = 2$\sqrt{2}$cm

Chu vi tam giác ABC là C = AB + AC + BC = 6 + 2 + 2$\sqrt{2}$ = 13,3cm

Diện tích tam giác ABC là: S = .OC.AB = .2.6 = 6$cm^{2}$.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021