Giải câu 3 trang 100 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O) bán kính 2,5cm, dây AB = 4cm. Vẽ dây CD song song với AB và CD = 4,8cm. Tính khoảng cách giữa hai dây AB và CD.

Bài làm:

Kẻ OH AB, OK CD

Vì AB // CD nên khoảng cách giữa AB và CD chính là HK = OH + OK

Theo định lý Py-ta-go ta có:

OH = = $\sqrt{2,5^{2} - 2^{2}}$ = 1,5cm

OK = = $\sqrt{2,5^{2} - 2,4^{2}}$ = 0,7cm

Vậy khoảng cách giữa AB và CD là OH + OK = 1,5 + 0,7 = 2,2cm.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021