Giải câu 4 trang 31 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt[3]{- 12,8x^{6}}$.$\sqrt[3]{0,04y^{3}}$.

Bài làm:

a)

= .$\sqrt[3]{x^{3}}$.a) $\sqrt[3]{y^{3}}$

= - 6xy

b) .$\sqrt[3]{0,04y^{3}}$

=

=

= - 0,8y.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021