Giải câu 2 trang 49 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 sách VNEN 9 tập 1

Tính diện tích tam giác giới hạn bởi các đường y = x; y = - x và y = 4.

Bài làm:

Ta được tam giác OAB tạo bởi 3 đường y = x; y = - x và y = 4

Đường thẳng y = x vuông góc với đường thẳng y = - x nên OA vuông góc với OB

Ta có tọa độ của hai điểm A, B là A(4; 4), B(- 4; 4)

Suy ra OA = OB = 4 hay tam giác OAB là tam giác vuông cân

Diện tích tam giác OAB là S = .OA.OB = .4$\sqrt{2}$.4$\sqrt{2}$ = 16.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021