Giải câu 2 trang 10 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ; b) $\sqrt{11\frac{1}{9}}$ ; c) $\sqrt{\frac{1}{144}.2\frac{2}{49}}$ ; d) $\sqrt{1\frac{9}{16}.2\frac{1}{4}.2\frac{7}{9}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

= $\sqrt{\frac{1}{9}}$.$\sqrt{0,04}$.$\sqrt{64}$ = $\frac{1}{3}$.0,2.8 = $\frac{8}{15}$

Giải câu b)

= $\sqrt{\frac{100}{9}}$ = $\sqrt{\frac{10}{3}}$

Giải câu c)

= $\sqrt{\frac{1}{144}}$.$\sqrt{2\frac{2}{49}}$ = $\frac{1}{12}$.$\frac{10}{7}$ = $\frac{5}{42}$

Giải câu d)

= $\sqrt{1\frac{9}{16}}$.$\sqrt{2\frac{1}{4}}$.$\sqrt{2\frac{7}{9}}$ = $\frac{5}{4}$.$\frac{3}{2}$.$\frac{5}{3}$ = $\frac{25}{8}$.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021