Giải câu 1 trang 106 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Điền vào chỗ chấm (....) (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng)

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

2cm

…………….

4cm

…………..

tiếp xúc nhau

3dm

7dm

.............

Bài làm:

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

2cm

cắt nhau

4cm

4cm

tiếp xúc nhau

3dm

7dm

không giao nhau

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021