Giải toán VNEN 9 bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 70. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG và HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3. Em làm bài tập sau

Bài tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của góc (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) điền vào bảng sau và so sánh với các kết quả em đã tính trước đó.

Trả lời:

Bài tập 2: Sử dụng máy tính cầm tay tính số đo góc trong hình 38

Trả lời:

sin = $\frac{MN}{NP}$ = $\frac{6}{10}$ = $\frac{3}{5}$

$\widehat{\alpha}$ = $36,87^{\circ}$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 12' ; b) cos$52^{\circ}$54' ; c) tan$63^{\circ}$36' ; d) cot$25^{\circ}$18'.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a) sinx = 0,2368 ; b) cosx = 0,6224 ;

c) tanx = 2,154 ; d) cotx = 3,251.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Vẽ các góc nhọn , $\beta $, $\gamma $ biết:

a) sin = $\frac{1}{3}$ ; b) cos$\beta $ = $\frac{3}{4}$ ; c) cos$\gamma $ = $\frac{1}{4}$.

Sử dụng thước đo góc để đo các góc vừa dựng và kiểm chứng lại bằng việc sử dụng máy tính cầm tay.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021