Giải câu 1 trang 72 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 12' ; b) cos$52^{\circ}$54' ; c) tan$63^{\circ}$36' ; d) cot$25^{\circ}$18'.

Bài làm:

a) sin 12' = 0,6455

b) cos54' = 0,6032

c) tan36' = 2,0145

d) cot18' = 2,1155.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021