Giải câu 4 trang 38 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 38 sách VNEN 9 tập 1

Đồ thị của hàm số y = x + được vẽ bằng compa bà thước thẳng như hình 3.

Hãy tìm hiểu cách vẽ đó rồi nêu lại cách thực hiện.

Áp dung:

Vẽ đồ thị của hàm số y = x + bằng compa và thước thẳng.

Bài làm:

a)

Vẽ đồ thị hàm số y = x +

Cho x = 0 thì y = $\Leftrightarrow $ M(0; )

Cho y = 0 thì x = - 1 N(- 1; 0)

Đồ thị hàm số y = x + là đường thẳng đi qua hai điểm M(0; ) và N(- 1; 0)

Ta xác định vị trí của M(0; ) trên trục tung;

Bước 1: Xác định vị trí A(1; 1) trên mặt phẳng tọa độ Oxy, theo định lí Py-ta-go ta có: = $1^{2}$ + $1^{2}$ = 2 $\Leftrightarrow $ OA = $\sqrt{2}$

Bước 2: Dùng compa vẽ cung tròn tâm O bán kính OA = cắt Ox tại C thì hoành độ của C là .

Bước 3: Xác định điểm B( ; 1). Theo định lí Py-ta=go ta có: $OB^{2}$ = $(\sqrt{2})^{2}$ + $1^{2}$ = 3

Bước 4: Dùng compa vẽ cung tròn tâm O bán kính OB = cắt Oy tại ta được M(0; )

Bước 5: Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm N và N ta được đồ thị hàm số y = x +

b)

Tương tự như cách làm câu a, ta được đồ thị của hàm số y = x + :

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021