Giải câu 2 trang 11 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh:

a) (2 - ).(2 + ) = 1 ;

b) ( - $\sqrt{2005}$) và ( + $\sqrt{2005}$) là hai số nghịch đảo của nhau.

Bài làm:

a) Ta có:

(2 - ).(2 + ) = 4 - 3 = 1 (đpcm)

b) Ta có:

( - $\sqrt{2005}$).( + $\sqrt{2005}$) = 2006 - 2005 = 1

Suy ra ( - $\sqrt{2005}$) = $\frac{1}{\sqrt{2006} + \sqrt{2005}}$

Hay ( - $\sqrt{2005}$) và ( + $\sqrt{2005}$) là hai số nghịch đảo của nhau.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021