Giải câu 2 trang 61 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 sách VNEN 9 tập 1

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 3cm và 12cm. Hãy vẽ hình và tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Bài làm:

Ta được hình vẽ:

* Áp dụng công thức = c'.a, ta có:

= 12.(12 + 3) = 180

c = 6$\sqrt{5}$ cm.

* Áp dụng công thức = b'.a, ta có:

= 3.(12 + 3) = 45

c = 3$\sqrt{5}$ cm

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021