Giải câu 2 trang 33 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức + $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ ta được kết quả là:

A. 6 ; B. ; C. 2; D.2$\sqrt{2}$

Bài làm:

Ta có:

+ $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ = $\sqrt{2 - 2\sqrt{2} + 1}$ + $\sqrt{2 + 2\sqrt{2} + 1}$ = $\sqrt{(\sqrt{2} - 1)^{2}}$ + $\sqrt{(\sqrt{2} + 1)^{2}}$ = $\sqrt{2}$ - 1 + $\sqrt{2}$ + 1 = 2$\sqrt{2}$

Suy ra D đúng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021