Giải câu 3 trang 61 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 61 sách VNEN 9 tập 1

Nam vẽ một tam giác vuông trên giấy kẻ ô li, hai cạnh góc vuông nằm tương ứng trên hai đường kẻ dọc và ngang của quyển vở, lần lượt ứng với 3 ô li và 4 ô li. Tiếp theo Nam kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Tính độ dài đường cao đó.

Bài làm:

Gọi đường cao của tam giác vuông Nam kẻ được là h

Áp dụng công thức = $\frac{1}{b^{2}}$ + $\frac{1}{c^{2}}$, ta có:

= $\frac{1}{3^{2}}$ + $\frac{1}{4^{2}}$ = $\frac{25}{144}$

h = 2,4 cm

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021