Giải câu 3 trang 129 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 129 sách VNEN 9 tập 1

Độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp (O; R) bằng

A. B. $\frac{R\sqrt{3}}{2}$ C. R$\sqrt{3}$ D. một đáp án khác

Hãy chọn phương án đúng.

Bài làm:

Gọi tam giác đều nội tiếp (O; R) là tam giác ABC, đường cao AH

Độ dài cạnh tam giác ABC là AB = = $\frac{2}{\sqrt{3}}$.$\frac{3R}{2}$ = $\frac{3R}{\sqrt{3}}$ = R$\sqrt{3}$

Suy ra đáp án C.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021