Giải toán VNEN 9 bài 4: Các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo) - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Đọc kĩ nội dung sau:

  • Với a 0, b > 0 ta có: $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

* Chú ý:

  • Có thể áp dụng định lí trên theo chiều từ phải sang trái, nghĩa là với các số a 0, b > 0, ta có: $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 13 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt{\frac{0,25}{9}}$ ; c) $\sqrt{1\frac{13}{36}.3\frac{13}{36}}$ ;

d) ; e) $\sqrt{1\frac{13}{36}.2\frac{2}{49}.2\frac{7}{9}}$ ; g) $\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 13 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{75}}$ ; c) $\frac{\sqrt{10,8}}{\sqrt{0,3}}$ ; d) $\frac{\sqrt{6,5}}{\sqrt{58,5}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt{\frac{74^{2} - 24^{2}}{121}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) 9 - 4 = 1 ; b) $\sqrt{\frac{x}{5}}$ = 4 ; c) $\sqrt{7x}$ < 9.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Đọc sơ đồ sau rồi phát biểu các quy tắc "Khai phương một thương" và "Chia hai căn bậc hai":

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\frac{\sqrt{2,25.121 - 2,25.21}}{\sqrt{6,25}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Biểu diễn dưới dạng thương của hai căn bậc hai:

a) với a < 0, b < 0 ; b) $\sqrt{\frac{a}{xy}}$ với a < 0, x < 0, y > 0.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Chủ đề liên quan