Giải câu 6 trang 130 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 130 sách VNEN 9 tập 1

Cho (O; R) và (O'; r). Điền vào chỗ chấm (...) của bảng sau:

R

r

OO’

Hệ thức giữa OO’ và R, r

Vị trí tương đối của (O) và (O’)

4

2

……….

OO’ = R – r

………

4

2

……….

…………

Tiếp xúc ngoài

4

2

4,5

………….

………

4

2

7

………….

………

4

2

1

………….

………

Bài làm:

R

r

OO’

Hệ thức giữa OO’ và R, r

Vị trí tương đối của (O) và (O’)

4

2

2

OO’ = R – r

Tiếp xúc trong

4

2

6

OO' = R + r

Tiếp xúc ngoài

4

2

4,5

R - r < OO' < R + r

Cắt nhau

4

2

7

OO' > R + r

Ở ngoài nhau

4

2

1

OO' < R - r

Đựng nhau

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021