Giải câu 4 trang 100 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 100 sách VNEN 9 tập 1

Cho hình 92, trong đó hai đường tròn cùng có tâm O. Cho biết AB > CD. Hãy so sánh các độ dài:

a) ME và MF;

b) MH và MK

Bài làm:

a) Vì AB > CD nên OH < OK hay ME > MF

Vậy ME > MF.

b) Vì OH ME nên H là trung điểm của ME hay MH = $\frac{1}{2}$ME

Vì OK MF nên K là trung điểm của MF hay MK = $\frac{1}{2}$MF

Từ câu a: ME > MF nên ME > MF hay MH > MK

Vậy MH > MK.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021