Giải câu 1 trang 121 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 121 sách VNEN 9 tập 1

Trên hình 127, hai đường tròn tiếp xúc tại A.

Chứng minh rằng OAC đồng dạng với O'AD.

Bài làm:

OAC có OA = OC nên OAC cân tại O

O'AD có O'A = O'D nên O'AD cân tại O

Mặt khác = $\widehat{O'AD}$ (đối đỉnh) $\Rightarrow $ $\widehat{AOC}$ = $\widehat{AO'D}$

OAC và O'AD có: $\widehat{AOC}$ = $\widehat{AO'D}$ và $\frac{O'A}{OA}$ = $\frac{O'D}{OC}$ nên OAC đồng dạng với O'AD (đpcm).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021