Giải câu 1 trang 37 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 37 sách VNEN 9 tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

y = 10x + 8; y = + 2 ; y = + 1 ; y = 2$x^{2}$ + 4; y = $\frac{17x - 25}{10}$

Bài làm:

Hàm số y = 10x + 8 là hàm số bậc nhất

Hàm số y = + 2 là hàm số bậc nhất

Hàm số y = + 1 là hàm số bậc nhất

Hàm số y = là hàm số bậc nhất.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021