Giải câu 2 trang 14 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 14 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\frac{\sqrt{2,25.121 - 2,25.21}}{\sqrt{6,25}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

= $\sqrt{\frac{169}{49}}$ = $\frac{13}{7}$

Giải câu b)

= $\sqrt{\frac{2,25.(121 - 21)}{6,25}}$ = $\sqrt{\frac{2,25.100}{6,25}}$ = $\sqrt{36}$ = 6

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021