Giải phần E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng trang 39, 40 sách VNEN toán 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

c) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau đây (chính xác đến một chữ sô thập phân)

ĐC137
ĐF10100

Bài làm:

ĐF = ĐC + 32

ĐC-17,2117,83737,8
ĐF133,8098,6100
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021