Giải câu 2 trang 13 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 13 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{75}}$ ; c) $\frac{\sqrt{10,8}}{\sqrt{0,3}}$ ; d) $\frac{\sqrt{6,5}}{\sqrt{58,5}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

= $\sqrt{\frac{245}{5}}$ = $\sqrt{49}$ = 7

Giải câu b)

= $\sqrt{\frac{3}{75}}$ = $\sqrt{\frac{1}{25}}$ = $\frac{1}{5}$

Giải câu c)

= $\sqrt{\frac{10,8}{0,3}}$ = $\sqrt{36}$ = 6

Giải câu d)

= $\sqrt{\frac{6,5}{58,5}}$ = $\sqrt{\frac{65}{585}}$ = $\sqrt{\frac{1}{9}}$ = $\frac{1}{3}$.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021