Giải câu 2 trang 69 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 72 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a) sinx = 0,2368 ; b) cosx = 0,6224 ;

c) tanx = 2,154 ; d) cotx = 3,251.

Bài làm:

a) sinx = 0,2368 x = $13,70^{\circ}$ ;

b) cosx = 0,6224 x = $51,51^{\circ}$ ;

c) tanx = 2,154 x = $65,10^{\circ}$ ;

d) cotx = 3,251 x = $17,10^{\circ}$.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021